Những bước tiến của thực tế ảo trong thời buổi hiện nay

April 11, 2016 - 17:09:03
Những bước tiến của thực tế ảo trong thời buổi hiện nay trên Store MVR
Trong những năm gần đây và đặc biệt là trong suốt năm 2015 vừa qua đã chứng kiến những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực công nghệ. Rất nhiều những thế hệ video console mới ra đời lại không đánh dấu một bước tiến đáng kể về chất lượng và trải nghiệm như điều đang diễn ra trong lĩnh vực ứng dụng thực tế ảo và các game thực tế ảo. Sự thật là sự bùng nổ của các ứng dụng thực tế ảo này đang nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường với các sản phẩm chất lượng cao và mang đến một giá trị gia tăng cho lĩnh vực giải trí và ngành công nghệ kỹ thuật. Hiện nay tất cả các công ty thuộc lĩnh vực giải trí và công nghệ viễn thông đang đặt cược vào thực tế ảo này.