Nội dung hình ảnh APP MVR

The Relaxatron

0€

Thêm phương thức thanh toán hoặc nhập mã số để hoàn tất mua sắm.

Sử dụng phiếu mua hàng mà bạn có.
Content MVR image up
yêu cầu sử dụng Player MVR để xem.
Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR

Yêu cầu về hệ thống

Tương thích với Cardboard ()
: (Google Cardboard, VXmask, Dive, Lakento, Homido, VR Box, SimpleVR, Noon, Tendak, Afunta, Terios, Durovis, ...)

Mô tả

Welcome to the Relaxatron, a relaxing virtual reality spherical video.

Source:: http://elevr.com/the-relaxatron/

All rights reserved©eleVR

Hiển thị nhiều hơn

Thông tin chi tiết

Đã cập nhật

June 28, 2016

Đã mua

9

Ngôn ngữ

English

Phân loại

All Publics

Thể loại video

t360

Tác giả

elevr

Nhà phát triển

Ghé thăm trang web

Ý kiến

4.0

i_load_gif_altNội dung hình ảnh APP MVR

1

Ý kiến

Đánh giá

Nhập ý kiếnloading
Yisus_new_123: Hình Avatar của nhà phát triển

Yisus_new_123

Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR