Nội dung hình ảnh APP MVR

SkyWalk

0€

Thêm phương thức thanh toán hoặc nhập mã số để hoàn tất mua sắm.

Sử dụng phiếu mua hàng mà bạn có.
Content MVR image up

Chọn một thiết bị. Cần phải đăng nhập vào cửa hàng ứng dụng Store MVR trên thiết bị đã chọn để tải về.

Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR

Yêu cầu về hệ thống

Tương thích với Cardboard ()
: (Google Cardboard, VXmask, Dive, Lakento, Homido, VR Box, SimpleVR, Noon, Tendak, Afunta, Terios, Durovis, ...)

 SkyWalk: Ảnh chụp màn hình (screenshot) SkyWalk: Ảnh chụp màn hình (screenshot) SkyWalk: Ảnh chụp màn hình (screenshot)

Mô tả

Become a tightrope walker!

- Try to reach the other side of the river without falling down.

- Do not look down and try to keep your balance.

- Pay attention to the strength and direction of the wind.

Hiển thị nhiều hơn

Thông tin chi tiết

Đã cập nhật

November 18, 2015

Kích cỡ

41 MB

Lượt tải về

1

Ngôn ngữ

English

Phiên bản hiện tại

1.0 (1)

Phân loại

All Publics

Min. Android version

Android 4.1,4.1.1

Nhà phát triển

Ghé thăm trang web

Ý kiến

4.0

i_load_gif_altNội dung hình ảnh APP MVR

1

Ý kiến

Đánh giá

Nhập ý kiếnloading
amip: Hình Avatar của nhà phát triển

amip

Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR