Nội dung hình ảnh APP MVR

CROSS THE SEA

0€

Thêm phương thức thanh toán hoặc nhập mã số để hoàn tất mua sắm.

Sử dụng phiếu mua hàng mà bạn có.
Content MVR image up

Chọn một thiết bị. Cần phải đăng nhập vào cửa hàng ứng dụng Store MVR trên thiết bị đã chọn để tải về.

Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR

Yêu cầu về hệ thống

Tương thích với Cardboard ()
: (Google Cardboard, VXmask, Dive, Lakento, Homido, VR Box, SimpleVR, Noon, Tendak, Afunta, Terios, Durovis, ...)

Mô tả

Your ship has sunk and you must save the crew by helping them reach the island.

Features:

- Move your head like you're jumping across the sea with the help of the wreck

- 7 levels for tons of fun

Spec Techs:

- A gyroscope and compatible VR glasses (VXMASK , Lakento , Durovis , Google cardboard, etc.) are required.

Hiển thị nhiều hơn

Thông tin chi tiết

Đã cập nhật

June 06, 2016

Kích cỡ

62 MB

Lượt tải về

15

Ngôn ngữ

Spanish

Phiên bản hiện tại

1.1 (1)

Phân loại

All Publics

Min. Android version

Android 4.1,4.1.1

Nhà phát triển

Ghé thăm trang web

Ý kiến

3.8

i_load_gif_altNội dung hình ảnh APP MVR

4

Ý kiến

Đánh giá

Nhập ý kiếnloading
Fla_123456789: Hình Avatar của nhà phát triển

Fla_123456789

simple but entertaining

amip: Hình Avatar của nhà phát triển

amip

quite challenging, has many levels

Yisus_new_123: Hình Avatar của nhà phát triển

Yisus_new_123

nice underwater graphics

perry: Hình Avatar của nhà phát triển

perry

Estoy perdido en una isla

Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR