Nội dung hình ảnh APP MVR

Cowboy VR

0€

Thêm phương thức thanh toán hoặc nhập mã số để hoàn tất mua sắm.

Sử dụng phiếu mua hàng mà bạn có.
Content MVR image up

Chọn một thiết bị. Cần phải đăng nhập vào cửa hàng ứng dụng Store MVR trên thiết bị đã chọn để tải về.

Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR

Yêu cầu về hệ thống

Tương thích với Cardboard ()
: (Google Cardboard, VXmask, Dive, Lakento, Homido, VR Box, SimpleVR, Noon, Tendak, Afunta, Terios, Durovis, ...)

 Cowboy VR: Ảnh chụp màn hình (screenshot)

Mô tả

Cowboy VR is a virtual reality + augmented reality game where you must fight against wild west bandits.

Features:

- Shoot at the power ups to collect them: gun barrel, coins, life bottle.

- Shoot at the bandits to kill them.

- Music by: Mano A Mano

- Print or use the following marker for moving the gun (not required for the game):

https://www.dropbox.com/s/psaxpktjbt0b7it/marker.jpg?dl=0

Hiển thị nhiều hơn

Thông tin chi tiết

Đã cập nhật

June 09, 2016

Kích cỡ

31 MB

Lượt tải về

0

Ngôn ngữ

English

Phiên bản hiện tại

1.1 (1)

Phân loại

All Publics

Min. Android version

Android 4.1,4.1.1

Nhà phát triển

Ghé thăm trang web

Ý kiến

4.0

i_load_gif_altNội dung hình ảnh APP MVR

1

Ý kiến

Đánh giá

Nhập ý kiếnloading
Fla_123456789: Hình Avatar của nhà phát triển

Fla_123456789

original shooter with fun options

Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR