Nội dung hình ảnh APP MVR

Blackjack VR

0€

Thêm phương thức thanh toán hoặc nhập mã số để hoàn tất mua sắm.

Sử dụng phiếu mua hàng mà bạn có.
Content MVR image up

Chọn một thiết bị. Cần phải đăng nhập vào cửa hàng ứng dụng Store MVR trên thiết bị đã chọn để tải về.

Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR

Yêu cầu về hệ thống

Tương thích với Cardboard ()
: (Google Cardboard, VXmask, Dive, Lakento, Homido, VR Box, SimpleVR, Noon, Tendak, Afunta, Terios, Durovis, ...)

 Blackjack VR: Ảnh chụp màn hình (screenshot)

Mô tả

Experience and bet your chips in a blackjack vr game for yor android phone!

Controls:

- Look at the chips and tap to bet chips

- Tap to hit

- Tap and hold to stay.

Features:

- A realistic casino!

- Simple blackjack rules: no double, split or insurance

Music:

- Hep Cats Kevin MacLeod

Hiển thị nhiều hơn

Thông tin chi tiết

Đã cập nhật

June 09, 2016

Kích cỡ

130 MB

Lượt tải về

3

Ngôn ngữ

English

Phiên bản hiện tại

1.1 (1)

Phân loại

All Publics

Min. Android version

Android 4.1,4.1.1

Nhà phát triển

Ghé thăm trang web

Ý kiến

4.0

i_load_gif_altNội dung hình ảnh APP MVR

1

Ý kiến

Đánh giá

Nhập ý kiếnloading
Fla_123456789: Hình Avatar của nhà phát triển

Fla_123456789

Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR