Nội dung hình ảnh APP MVR

Big Buck Bunny

0€

Thêm phương thức thanh toán hoặc nhập mã số để hoàn tất mua sắm.

Sử dụng phiếu mua hàng mà bạn có.
Content MVR image up
yêu cầu sử dụng Player MVR để xem.
Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR

Yêu cầu về hệ thống

Tương thích với Cardboard ()
: (Google Cardboard, VXmask, Dive, Lakento, Homido, VR Box, SimpleVR, Noon, Tendak, Afunta, Terios, Durovis, ...)

 Big Buck Bunny: Ảnh chụp màn hình (screenshot)

Mô tả

Big Buck Bunny tells the story of a giant rabbit with a heart bigger than himself. When one sunny day three rodents rudely harass him, something snaps... and the rabbit ain't no bunny anymore! In the typical cartoon tradition he prepares the nasty rodents a comical revenge.

(c) copyright 2008, Blender Foundation / www.bigbuckbunny.org

Hiển thị nhiều hơn

Thông tin chi tiết

Đã cập nhật

June 20, 2016

Đã mua

10

Ngôn ngữ

English

Phân loại

All Publics

Thể loại video

t2d

Tác giả

Blender Foundation

Nhà phát triển

Ghé thăm trang web

Ý kiến

4.0

i_load_gif_altNội dung hình ảnh APP MVR

1

Ý kiến

Đánh giá

Nhập ý kiếnloading
torofun_new_123: Hình Avatar của nhà phát triển

torofun_new_123

Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR