Nội dung hình ảnh APP MVR

Voxel Fly

0€

Thêm phương thức thanh toán hoặc nhập mã số để hoàn tất mua sắm.

Sử dụng phiếu mua hàng mà bạn có.
Content MVR image up

Chọn một thiết bị. Cần phải đăng nhập vào cửa hàng ứng dụng Store MVR trên thiết bị đã chọn để tải về.

Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR

Yêu cầu về hệ thống

Tương thích với Cardboard ()
: (Google Cardboard, VXmask, Dive, Lakento, Homido, VR Box, SimpleVR, Noon, Tendak, Afunta, Terios, Durovis, ...)

 Voxel Fly: Ảnh chụp màn hình (screenshot) Voxel Fly: Ảnh chụp màn hình (screenshot) Voxel Fly: Ảnh chụp màn hình (screenshot)

Mô tả

Beat the record in this impossible, endless game. Avoid all of the cars to fly further than your friends.

Hiển thị nhiều hơn

Thông tin chi tiết

Đã cập nhật

November 24, 2015

Kích cỡ

29 MB

Lượt tải về

6

Ngôn ngữ

English

Phiên bản hiện tại

1.4.3 (30)

Phân loại

All Publics

Min. Android version

Android 4.0,4.0.1,4.0.2

Ý kiến

4.0

i_load_gif_altNội dung hình ảnh APP MVR

1

Ý kiến

Đánh giá

Nhập ý kiếnloading
GammaSmasher71: Hình Avatar của nhà phát triển

GammaSmasher71

I like this one. Has a steam punk kinda feel.

Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR