Nội dung hình ảnh APP MVR

Kill Bee

0€

Thêm phương thức thanh toán hoặc nhập mã số để hoàn tất mua sắm.

Sử dụng phiếu mua hàng mà bạn có.
Content MVR image up
yêu cầu sử dụng Player MVR để xem.
Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR

Yêu cầu về hệ thống

Tương thích với Cardboard ()
: (Google Cardboard, VXmask, Dive, Lakento, Homido, VR Box, SimpleVR, Noon, Tendak, Afunta, Terios, Durovis, ...)

 Kill Bee: Ảnh chụp màn hình (screenshot) Kill Bee: Ảnh chụp màn hình (screenshot) Kill Bee: Ảnh chụp màn hình (screenshot) Kill Bee: Ảnh chụp màn hình (screenshot)

Mô tả

Bees have gone crazy! Use your spray to repel them and avoid their bite!

We recommend playing with VR headphones.

Features:

• Two game modes: normal mode with virtual reality goggles and augmented reality mode with real life environment.

• Just point the peephole of your spray to ward off bees.

• The bees grow more aggressive as time goes by.

Music: Kevin MacLeod - Jaunty Gumption

Hiển thị nhiều hơn

Thông tin chi tiết

Đã cập nhật

June 28, 2016

Đã mua

65

Ngôn ngữ

English, Spanish

Phân loại

All Publics

Nhà phát triển

Ghé thăm trang web

Ý kiến

4.0

i_load_gif_altNội dung hình ảnh APP MVR

3

Ý kiến

Đánh giá

Nhập ý kiếnloading
nviasms: Hình Avatar của nhà phát triển

nviasms

cute! i like the 2 game modes

Fla_123456789: Hình Avatar của nhà phát triển

Fla_123456789

super

amip: Hình Avatar của nhà phát triển

amip

great, works good

Nội dung hình ảnh phía trên trong Store MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR