Nội dung hình ảnh APP MVR

Space VR

0€

Thêm phương thức thanh toán hoặc nhập mã số để hoàn tất mua sắm.

Sử dụng phiếu mua hàng mà bạn có.
Content MVR image up

Chọn một thiết bị. Cần phải đăng nhập vào cửa hàng ứng dụng Store MVR trên thiết bị đã chọn để tải về.

Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR

Yêu cầu về hệ thống

Tương thích với Cardboard ()
: (Google Cardboard, VXmask, Dive, Lakento, Homido, VR Box, SimpleVR, Noon, Tendak, Afunta, Terios, Durovis, ...)

 Space VR: Ảnh chụp màn hình (screenshot) Space VR: Ảnh chụp màn hình (screenshot) Space VR: Ảnh chụp màn hình (screenshot) Space VR: Ảnh chụp màn hình (screenshot)

Mô tả

Navigate your spaceship in an infinite virtual reality world.

This app is not recommended for people with vertigo.

Features:

• Vector graphics

• Avoid hitting the walls and other ships

• As you advance the game gets darker and darker and acceleration of your ship will be higher

Music: Snabisch - Dancing with Yolanda

Hiển thị nhiều hơn

Thông tin chi tiết

Đã cập nhật

June 06, 2016

Kích cỡ

22 MB

Lượt tải về

42

Ngôn ngữ

Spanish

Phiên bản hiện tại

1.1 (1)

Phân loại

All Publics

Min. Android version

Android 4.1,4.1.1

Nhà phát triển

Ghé thăm trang web

Ý kiến

4.5

i_load_gif_altNội dung hình ảnh APP MVR

3

Ý kiến

Đánh giá

Nhập ý kiếnloading
Yisus_new_123: Hình Avatar của nhà phát triển

Yisus_new_123

Pesto: Hình Avatar của nhà phát triển

Pesto

wow interestelar?

Flavia cecilia: Hình Avatar của nhà phát triển

Flavia cecilia

Ndjdjdjdjdjd jdjdjdndjd

Nội dung hình ảnh APP MVR
Nội dung hình ảnh APP MVR